Przejdź do treści

Charakterystyka i zastosowanie podestów ruchomych

Drabiny i rusztowania są wysoce popularne jeśli mowa o ich zastosowaniu. Jednakże możliwości tego typu rozwiązań są ograniczone, a kwestie związane z bezpieczeństwem ich stosowania są czasem nieco ryzykowne. Nie zawsze możliwe okazuje się również wykorzystanie wózka widłowego. Tu z pomocą przychodzi podest ruchomy.

Alternatywa dla sprzętu wysokościowego

wynajem podesty ruchomePodest ruchomy jest urządzeniem umożliwiającym skuteczną pracę na wysokości. Dzięki niemu z łatwością można dostać się w trudno dostępne lokalizacje oraz miejsce robocze. Wykorzystywane są powszechnie w budownictwie, przy pracach konserwacyjnych, czyszczeniu okien oraz elewacji, przycinaniu drzew, a także do montażu reklam wielkoformatowych. Uogólniając – znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczny okazuje się dostęp do wysoko położonych miejsc. Podesty ruchome składają się między innymi z platformy roboczej, która nazywana jest również koszem, wysięgnika i podwozia umożliwiającego transport urządzenia lub po prostu zainstalowanie go w odpowiednim miejscu. Warto pamiętać, że do korzystania z podestu konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień wydawanych przez UDT (Urząd Dozoru technicznego). W celu otrzymania wcześniej wspomnianych dokumentacji należy przejść szkolenie dla operatorów podestów ruchomych. Tego typu kurs zakończony jest egzaminem, który odbywa się przed komisją UDT. Należy mieć ukończony 18 rok życia, a także posiadać badania lekarskie informujące o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów. Wiele firm oferuje wynajem podesty ruchome i innego rodzaju podnośniki można wypożyczyć z oferty przedsiębiorstw. Tego typu rozwiązanie może okazać się opłacalne, ponieważ umożliwia wypożyczenie sprzętu na dany okres czasu zamiast jego kupno. 

Możliwości zastosowania podestów ruchomych są bardzo szerokie. Umożliwiają skuteczną, a także bezpieczną pracę na wysokości. Najczęściej urządzenia te wykorzystuje się w szeroko pojętym budownictwie. Równie często używane są na różnych magazynach, przy myciu okien lub elewacji i w wielu innych miejscach.