Przejdź do treści

Ile razy wzorcować przyrządy pomiarowe?

 

Do pomiarów twardości wybranych materiałów służą twardościomierze. Dzięki takiemu zabiegowi, jesteśmy w stanie ustalić odporność wybranego produktu nie zależnie od tego czy jest to metal, drewno czy jakiekolwiek materiał wykonany z tworzywa sztucznego. Twardościomierz wymaga jednak okresowych serwisów zwanych wzorcowaniem.

Okresowe kalibrowanie twardościomierza

wzorcowanie twardościomierzaOsoba prowadząca stały dozór nad kompletnym wyposażeniem pomiarowym znajdującym się np w zakładach pracy staje przed poważnym zadaniem jak często przeprowadzać np wzorcowanie twardościomierza, który jest bardzo często wykorzystywany w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wzorcowanie jest to złożone działanie w mocno określonych warunkach. Podczas pierwszego etapu wzorcowania należy ustalić zależność pomiędzy wartościami, które wyświetlane są przez wzorzec a odpowiadającymi im prawidłowymi wskazaniami obiektu który jest wzorcowany. Drugim etapem jest wykorzystanie tych informacji w celu ustalenia zależności, która pozwalać będzie na wynik pomiaru uzyskany na podstawie przeprowadzonych badań. Celem działania jakim jest wzorcowanie jest zdefiniowanie całkowitej kondycji narzędzia które jest wzorcowane oraz jego przydatności do wykonywania dalszych pomiarów. W trakcie całego zabiegu wzorcowania należy zachować zwartość pomiarów to znaczy bezustanny ciąg do wzorca wyższego szczebla. Po każdym jednorazowym wzorcowania podawany jest wynik, który obowiązkowo musi być poświadczony świadectwem wzorcowania. Wzorcowanie jest idealną metodą sprawdzenia dokładności urządzeń pomiarowych.

Reasumując wzorcowanie jest zabiegiem koniecznym w przypadku gdy posiadamy jakiekolwiek przyrządy pomiarowe np twardościomierz. Narzędzia te muszą działać poprawnie oraz pokazywać realne wyniki jakiekolwiek przekłamania mogą spowodować błędy w procesie produkcyjnym.