Przejdź do treści

Konieczność oczyszczania ścieków przemysłowych

Nieustanny rozwój przemysłu powoduje, że nasza planeta jest bardzo mocno eksploatowana. Jej zasoby są jednak ograniczone. Mogą szybko wyczerpać się jeśli nie zmienimy wielkości i profilu produkcji. Wszystko to skłania nas do dbania o środowisko naturalne i w trosce o życie i zdrowie nas wszystkich wprowadzanie odpowiednich mechanizmów.

Niebezpieczne ścieki przemysłowe

oczyszczanie ścieków przemysłowychNajważniejszym działaniem mającym na celu polepszenie obecnej sytuacji jest kontrola zanieczyszczeń jakie sami wprowadzamy do naszego otoczenia. Najbardziej szkodliwymi są ścieki przemysłowe, powstałe w wyniku prowadzenia działalności przemysłowej, handlowej, produkcyjnej, transportowej. Wszystkie ścieki, wody opadowe lub roztopowe zatruwają faunę i florę dlatego konieczne jest oczyszczanie ścieków przemysłowych. W zanieczyszczeniach płynących z koksowni, mleczarni,garbarni możemy znaleźć białko, oleje, tłuszcze, barwniki, fenole, detergenty, produkty naftowe i wiele innych. Ważna jest ilość ścieków i ich jakość. Znajomość tych danych pozwala na określenie stopnia oczyszczania jakiemu należy je poddać aby po odprowadzeniu ich do zbiornika naturalnego nie pogarszać czystości wody. Skład ścieków określa nam jakiej metodzie oczyszczania powinniśmy je poddać. Czasami eliminacja nawet tylko jednego składnik pozwala nam już na otrzymanie czystej wody technologicznej, którą możemy zawrócić i wykorzystać ponownie w procesie produkcyjnym. W celu oczyszczania ścieków stosuje się metody mechaniczne, chemiczne, biologiczne, fizyko-chemiczne.

Oczyszczanie niesie ze sobą wiele korzyści nie tylko tych płynących z czystego środowiska. Możemy dzięki temu procesowi zmniejszyć ilość zużywanej wody i ilość samych ścieków co jest bardzo ekonomiczne dla wielu firm. Jednym słowem oczyszczanie ścieków opłaca się nam wszystkim.