Na czym polega wzorcowanie?

O tym, czym jest wzór, wie niemal każdy. Do nadania wzoru urządzeniom pomiarowym, takim jak, na przykład, mierniki elektryczne, używa się specjalistycznych sprzętów, w które zaopatrzone są specjalne jednostki i warsztaty. W miernikach cęgowych i w multimetrach taka kalibracja jest szczególnie ważna. Na czym dokładnie polega wzorcowanie mierników i do czego jest potrzebne?

Zasady wzorcowania mierników

wzorcowanie mierników elektrycznychWzorcowanie to operacja, która polega na ustaleniu wartości wskazywanych miar. Jest to możliwe za pomocą przyrządu wzorcowanego i otrzymany wynik porównuje się do odpowiadającej wartości. Przykładowo, gdy mamy zadajnik, który jest bardzo dokładny, możemy użyć go jako wzorca. Jego wzorowa dokładność pozwoli ustalić, czy urządzenie poprawnie wskazuje miarę. Następnie należy podłączyć do niego napięcie o dużej ilości vatów, by następnie odczytać z podpiętego woltomierza jego wartość. Badanie wykonujemy kilkukrotnie, by zmierzyć różne natężenia prądu oraz w kilku miejscach zadajnika. Może się okazać, że jeden wynik byłby fałszywy, dlatego warto powtórzyć próbę, by dowiedzieć się, czy w innych miejscach urządzenia również zachodzi taka sytuacja. Gdy mamy już wyniki badań, wtedy możemy je porównać poprzez obliczenie różnicy pomiarów z zadajnika i woltomierza. Ostateczny wynik będzie średnią wszystkich wcześniej badanych sytuacji. W ten sposób, wzorcowanie mierników elektrycznych jest bardzo proste i dzięki niemu można łatwo odczytać wyniki.

Na koniec wystawia się świadectwo wzorcowania. Jest w niej tabelka, w której umieszczone są wszystkie wyniki pomiarów z zadajnika i z woltomierza. Warunkiem poprawności wszystkich pomiarów jest brak błędów przy ich zapisaniu. Jeżeli dane są poprawne można uznać, że jest świadectwo zostało przygotowane z należytą starannością.