Przesłuchanie z użyciem wariografu

Badanie z użyciem wykrywacza kłamstw znane jest już od XIX wieku. Wtedy było używane przez organy ścigania w ramach zbrodni z niewielką ilością dowodów i potencjalnych przestępców. Obecnie jednak wykorzystuje się ten przedmiot do mniej ważnych spraw, które są o wiele prostsze w rozwiązaniu. Wariograf to bardzo ciekawe urządzenie.

Fascynujące działanie detektora kłamstw

wariograf badaniaKażdy z nas przynajmniej raz w życiu słyszał o urządzeniu, które ma pomóc odkrywać prawdomówność potencjalnego przestępcy. Urządzeniem tym jest wariograf badania nim z kolei są bardzo proste w wykonaniu. Wystarczy przygotować stanowisko pracy oraz podpiąć odpytywanego do specjalnej aparatury. Urządzenie to ma za zadanie monitorowanie zmian w ciele ludzkim. Dotyczy to przede wszystkim ciśnienia krwi, pulsu, temperatury ciała, jak również oddechu oraz potliwości. Niegdyś zakres badania był nieco mniejszy i osoba prowadząca badania musiała tworzyć bardzo dużo notatek dotyczących własnych spostrzeżeń. Obecnie dalej się tak robi, jednak można nagrywać przebieg spotkania i dopiero wtedy skupić się na ciele oraz mimice czy oczach oskarżonego. Odpowiadający udziela prostych odpowiedzi „tak” lub „nie”, a zanim przejdzie się do konkretnych pytań wykonuje się kontrolny test dotyczący znanych faktów. Po wykonaniu serii pytań należy przejść do analizy. Łączy się reakcje ciała z pytaniami, aby sprecyzować możliwą winę pytanego.

Jeśli jesteśmy zainteresowani funkcjonowaniem wariografu powinniśmy zapoznać się z ciekawymi informacjami na ten temat. To proste badanie polegające na pytaniu i udzielaniu banalnie prostych odpowiedzi. To też ciekawe doświadczenie w ramach zainteresowania urządzeniami, które niegdyś pomagały odkryć sprawców danej zbrodni, a obecnie używane do prostszych spraw.