Przejdź do treści

Robotyzacja poprawia wydajność produkcyjną

Dziedziną nauki zajmującą się zastosowaniem robotów i manipulatorów przemysłowych w celu robotyzacji i automatyzacji procesów produkcyjnych jest robotyka przemysłowa. Robot jest mechanicznym urządzeniem, wykonującym automatycznie określone zadania. Roboty często zastępują człowieka przy monotonnych, złożonych z powtarzających się kroków czynnościach.

Automatyczne stanowiska procesów produkcyjnych

robot przemysłowyDziałanie robota może być sterowane przez człowieka, przez wprowadzony wcześniej program, bądź przez zbiór ogólnych reguł, które zostają przełożone na działanie robota przy pomocy technik sztucznej inteligencji. Manipulacyjny robot przemysłowy jest automatycznie sterowaną, programowalną i wielozadaniową maszyną o wielu stopniach swobody. Posiada właściwości manipulacyjne dla ważnych zastosowań przemysłowych. Kluczową cechą robotów przemysłowych jest ich programowalność, która odróżnia te maszyny od mechanicznych manipulatorów. Stosowanie robotów w zakładach przemysłowych ma na celu zwiększenie poziomu produkcji oraz zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów produkcji. Klasyfikację tych maszyn można przeprowadzić na podstawie budowy, mobilności oraz sterowania. Roboty przemysłowe mają przeważnie postać mechanicznego ramienia o określonej liczbie stopni swobody. Niezależnie od budowy robot przemysłowy za pomocą zamontowanego w nim urządzenia jest w stanie wykonywać określone czynności, takie jak przenoszenie detali, spawanie, lakierowanie czy obróbkę mechaniczną.

Podsumowując, robot przemysłowy pozwala znacząco zautomatyzować proces produkcyjny, co przekłada się na zwiększenie wydajności, przy niższych kosztach. Przeznaczone są do zadań, które wymagają zachowania precyzji i powtarzalności, które człowiek nie mógłby osiągnąć oraz do pracy w szkodliwym dla zdrowia środowisku.