Przejdź do treści

Specjalista BHP jako kierunek w szkole policealnej

W szkołach policealnych można znaleźć wiele różnych kierunków nauki. Po ukończeniu edukacji uczeń otrzymuje tytuł technika (musi jeszcze zdać egzamin państwowy). Wśród popularnych kierunków w szkołach policealnych znajduje się taki jak technik BHP.

Czym zajmuje się osoba z tytułem technika BHP?

technik BHPKażda firma, która zatrudnia powyżej 100 pracowników, musi też zatrudnić osobę, która będzie odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. Taką osobą jest właśnie inspektor BHP i może on zostać zatrudniony po ukończeniu szkoły policealnej i zdaniu egzaminu państwowego. Jeśli chodzi o firmy posiadające poniżej 100 pracowników, to one również często korzystają z usług specjalistów z zakresu BHP. Technik BHP może otworzyć własną działalność gospodarczą, korzystając z dotacji unijnych i zajmować się bezpieczeństwem w różnych firmach (zarówno tych dużych jak i mniejszych). Dlatego technik BHP to zawód z przyszłością. Zadaniem technika BHP jest przygotowywanie i przedkładanie szefowi zakładu pracy analiz związanych z bezpieczeństwem miejsca pracy. To technik składa propozycje usuwania zagrożeń występujących na różnych stanowiskach pracy. Jeśli w pracy dojdzie do jakiegokolwiek wypadku, to właśnie technik BHP będzie badał przyczyny tego wypadku i robił wszystko, by do takich zdarzeń więcej nie dochodziło (usuwa przyczyny wypadku). Technicy zajmują się też rejestrem dokumentów, które dotyczą wypadków w pracy oraz chorób zawodowych.

Jeśli dochodzi do zagrożenia zdrowia czy życia pracowników w danym zakładzie pracy, to właśnie technik decyduje o wyłączeniu maszyn, urządzeń. Zadaniem technika jest też odsuwanie od pracy osób, które nie mogą jej wykonywać. Pracownicy, którzy zostają przyjęci na nowe stanowiska, muszą przejść odpowiednie szkolenie, które jest prowadzone właśnie przez technika BHP.