Sposób liczenia wypowiedzenia

Najbezpieczniejszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę, ponieważ daje pracownikowi maksymalną ochronę i sporo praw. Jej rozwiązanie może nastąpić z inicjatywy pracownika, lub pracodawcy i zawsze musi się to odbyć na piśmie.

Ile trwa wypowiedzenie umowy?

jak liczyć okres wypowiedzeniaNowych pracowników, pracodawcy zatrudniają najpierw na okres próbny, który może maksymalnie liczyć trzy miesiące. Po tym czasie pracownik dostaje umowę na czas określony, a kolejna musi już być na czas określony. Przy umowie na czas określony, wypowiedzenie najczęściej trwa dwa tygodnie, natomiast przy ostatniej umowie na czas nieokreślony musi wynosić trzy miesiące. Wiele osób nie wie jak liczyć okres wypowiedzenia, bo jest to trochę problematyczna kwestia. Wynika to z faktu, że pracownicy często składają takie dokumenty w ciągu tygodnia i przez to nie wiedzą kiedy zaczyna im się ono liczyć. Zasada jest prosta, gdyż wypowiedzenia trzeba wręczać pracodawcy zawsze na koniec tygodnia jeżeli jesteśmy zatrudnieni na czas określony, lub pod koniec miesiąca gdyż mamy umowę na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia zawsze zaczyna się liczyć od początku nowego tygodnia, lub miesiąca. Taka zasada znacznie ułatwia uzgodnienie dat na świadectwie pracy i w dokumentach kadrowych. Trzeba pamiętać, że wypowiedzenie musi być podpisane przez obie strony i musi być sporządzone w dwóch egzemplarzach, ponieważ jeden zostaje w dokumentach firmy, a drugi zabiera ze sobą pracownik. W czasie wypowiedzenia pracownikowi przysługuje także określona ilość dni na poszukiwanie pracy.

Przepisy dotyczące prawa pracy zmieniają się niemalże każdego roku, ale w przypadku wypowiedzenia umowy, są stałe od dłuższego czasu. Należy zaznaczyć, że są jeszcze dwa rodzaje wypowiedzeń, gdyż może je złożyć pracownik, lub pracodawca.