Przejdź do treści

Zalety kompresorów olejowych

W wielu zakładach przemysłowych zachodzi potrzeba prowadzenia procesów, które wymagają odpowiedniego ciśnienia powietrza. W większych przedsiębiorstwach, gdzie zapotrzebowanie na powietrze o zwiększonym ciśnieniu jest stałe w czasie stosuje się specjalistyczne instalacje, które mają na celu rozprowadzenie sprężonego powietrza do stanowisk pracy.

Głównym kryterium oceny wydajność

wydajny kompresor olejowy 200lW mniejszych zakładach przemysłowych stosuje się uproszczone rozwiązanie. Sprężone powietrze jest wytwarzane na miejscu pracy przy pomocy urządzenia zewnętrznego takiego jak na przykład kompresor. W chwili obecnej na rynku panuje trend, który warunkuje popularność kompresorów olejowych. Bardzo często zakłady przemysłowe stawiają na wydajny kompresor olejowy 200l, który dzięki odpowiednio dużej pojemności zapewnia zapas mocy. Dzięki smarowaniu tłoka kompresor olejowy jest bardzo wydajny co zapewnia ciągłość procesu wytwórczego. Dodatkowo urządzenie takie jest wyposażone w kółka, które umożliwiają jego łatwy transport po całym zakładzie. Jest to szczególnie istotne w razie konieczności zmiany miejsca pracy poszczególnych pracowników. Obecnie przedsiębiorcy zwracają szczególną uwagę na koszty eksploatacji i serwisowania danych maszyn. W przypadku kompresorów olejowych serwis jest prostszy niż w kompresorach bezolejowych. Sprawia to, że cała obsługa serwisowa zamyka się w mniejszych kosztach.

Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy potrzebują w swoich zakładach pracy kilku takich urządzeń są w stanie zaoszczędzić znaczące środki. Środki te mogą zostać wykorzystane na przykład na dalszą inwestycję w park maszynowy. Jest to niewątpliwa zaleta kompresorów olejowych. Urządzenia te zyskują coraz większą popularność i są stosowane na większą skalę niż jeszcze jakiś czas temu.